KNX on ainoa avoin standardi rakennusten ohjaukseen

Kustannussäästöjä toteutuksessa

Talotekniikan toteuttaminen väylätekniikalla säästää suunnittelu- ja asennuskustannuksissa. KNX antaa suunnittelijalle vapautta, sillä järjestelmien toimintaa ei ole välttämätöntä lyödä lopullisesti lukkoon suunnittelupöydällä, vaan hienosäätöä voidaan tehdä valmiissa rakennuksessa. Asennustyö on nopeaa, sillä laitteet voidaan fyysisesti kytkeä hyvin vapaasti väylään ja laitteiden looginen toiminta määritellään erikseen. Säästöjä saadaan myös kaapeloinnissa.

Energiatehokkuus

Tekstisisältöä pääset muokkaamaan tuplaklikkaamalla tekstialuetta. Tekstieditorilla voit lisätä ja muokata linkkejä, lihavoida, kursivoida ja alleviivata tekstiä sekä luoda listauselementtejä ja numerolistauksia. Asetuksista voit asemoida tekstin oikealle, vasemmalle tai keskitetyksi sekä jakaa tekstikappaleen useampaan eri komponenttiin.

Joustettavuus ja muunneltavuus

KNX on joustava talotekniikka järjestelmä. Muutostöiden, toimintojen muuttaminen ja järjestelmän laajentaminen on helppoa. Esimerkiksi valaistusta ohjaavien painikkeiden lisääminen onnistuu vaivattomasti liittämällä uusi painike väylään ja ottamalla se ohjelmallisesti käyttöön.

Yhteensopivuus

KNX on standardoitu väylätekniikka, minkä vuoksi eri valmistajien laitteet ovat yhteensopivia. KNX-laitevalmistajia on yli sata. KNX laitteet käyvät läpi tarkan sertifiointiprosessin, joka takaa sen, että eri valmistajien tuotteet toimivat samassa järjestelmässä ja erityyppisissä sovelluksissa. KNX-järjestelmän suunnittelussa käytetään yhtä ja samaa, valmistajista riippumatonta ohjelmaa, jolloin ohjelmalliset ongelmat minimoituvat.

Laaja sovellettavuus

KNX-järjestelmä sopii hyvinkin erityyppisin kohteisiin: omakotitaloista suuriin liike- ja palvelurakennuksiin. Uudisrakennusten lisäksi KNX-järjestelmä voidaan toteuttaa hyvin olemassa olevaankin kohteeseen saneerauksen yhteydessä.

lähde: ABB